Gizlilik Bildirimi

Bilgi Dünyası Dergi Yönetim Sistemine girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu Derginin ve ÜNAK'ın bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.