Ulusal Bilgi Merkezi Önerisi

Yazarlar

  • Bilgi Dünyası

Anahtar Kelimeler:

ULAKBİM, Ulusal Bilgi Merkezi, Bilgi Merkezleri, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi, Türkiye

Özet

Bu çok önemli rapor ULAKBİM’in kurulması için yazılmıştır. Rapor bir kütüphaneci, 5 konu uzmanı, bir ödünç verme şefi tarafından hazırlanmıştır. ULAKBİM bu rapor doğrultusunda kurulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Dünyası, B. (2012). Ulusal Bilgi Merkezi Önerisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 574-599. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/159

Sayı

Bölüm

Arşiv Kayıtlarından