Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri

Yazarlar

  • Özgür Külcü Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.176

Anahtar Kelimeler:

E-posta yönetimi, Elektronik belge yönetimi, Kurumsal içerik yönetimi

Özet

Çalışmada, e-posta kullanımı ve yönetimine ilişkin uluslararası koşullar incelenmekte, bu çerçevede Türkiye’de 28 kurum örneğinde gerçekleştirilen anket verileri değerlendirilmektedir. Betimleme yönteminin kullanıldığı çalışmada literatür incelemesi ve anket tekniklerine dayanarak gerekli veriler elde edilmiştir. Araştırmada e-posta kullanımına ilişkin elde edilen verilerin, ilgili alanda sistemler geliştirmeye çalışan araştırmacılara yardımcı olması beklenmektedir. Kurumsal e-posta yönetimine ilişkin temel sorunlar arasında mesajların üretimi, düzenlenmesi, ayıklanması ve uzun süre korunmasını içeren e-posta yönetim sistemlerinin geliştirilmesi yer almaktadır. Ayrıca insan kaynakları, mali ve idari konuların yönetimi ile belge ve arşiv yönetimi çalışmalarını kapsamına alan, içerisine e-posta yönetiminin de dâhil olduğu sistemlerin bütünleştirilmesi güncel araştırma konuları arasındadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Külcü, Özgür. (2012). Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-posta Yönetim Sistemleri. Bilgi Dünyası, 13(1), 226-248. https://doi.org/10.15612/BD.2012.176

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler