Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984)

Yazarlar

  • Bilgi Dünyası

Anahtar Kelimeler:

Ulusal bilgi sistemleri, TÜRDOK, Bilgi sistemleri, Kütüphanecilik, Kütüphaneler, Türkiye

Özet

Bu rapor TÜBİTAK/TÜRDOK tarafından, çeşitli kurum ve kuruluşlardan davet edilen kütüphaneciler ve öğretim üyelerinin beraberce çalışıp yazdıkları birinci rapordur. Daha sonra bu raporun üzerinde birkez daha çalışılarak, düzeltilerek geleceğe yönelik ikinci rapor hazırlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Dünyası, B. (2011). Ulusal Bilgi Dizgesi Kütüphanecilik Çalışma Grubu Raporu (1984). Bilgi Dünyası, 12(2), 428-439. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/207

Sayı

Bölüm

Arşiv Kayıtlarından