Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası”

Yazarlar

  • Aytaç Yıldızeli Bilgi Dünyası

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.225

Anahtar Kelimeler:

Bilgi Dünyası, Editoryal sorunlar, Bilimsel dergiler, Hakemli süreli yayınlar

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanında yayınlanan akademik dergilerdeki, dergi editörlüğünü ilgilendiren sorunlar ele alınmaktadır. Sonra, sözkonusu sorunların üstesinden gelinebilmesi için, özellikle Bilgi Dünyası dergisi için geçerli kılınmış olan birtakım ilkeler ve öneriler dikkate sunulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldızeli, A. (2011). Akademik Dergiler, Editörlüğü İlgilendiren Sorunları ve “Bilgi Dünyası”. Bilgi Dünyası, 12(1), 128-144. https://doi.org/10.15612/BD.2011.225

Sayı

Bölüm

Görüşler