Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2023.712

Anahtar Kelimeler:

Akademik yazma, akademik yazma eğitimi, akademik yazma teknikleri

Özet

Bu çalışmada, Mehmet Nuri Kardaş ve Raşit Koç’un editörlüğünü yaptığı “Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi” başlıklı kitabın dördüncü basımının incelenmesi amaçlanmaktadır. Kitabın hazırlanmasında, ilk kez 2018 yılında eğitim fakültelerinin lisans programında yer alan “Türk Dili 2” dersinin müfredatı dikkate alınmıştır (s. iii). Kitap, her bölümü farklı yazarlar tarafından kaleme alınan on üç bölümden oluşmaktadır. Kitapta akademik yazım unsurları pek çok açıdan kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Her bölümde konu ile ilgili sunulan örnekler ve değerlendirme soruları konuların daha iyi öğrenilmesini pekiştirecek niteliktedir. Kitap eğitim fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik olsa da kitapta akademik yazım sürecinin tüm boyutlarının teorik ve uygulama örnekleriyle kapsamlı bir şekilde ele alınması, kitabın Bilgi ve Belge Yönetimi de dâhil olmak üzere bütün disiplinlerdeki lisans ve lisansüstü öğrencileri için rehber kitap olma niteliği taşıdığı söylenebilir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2023-06-14

Nasıl Atıf Yapılır

Çakmak, N. (2023). Türk Dili 2: Akademik Yazma Eğitimi. Bilgi Dünyası, 24(1), 91-98. https://doi.org/10.15612/BD.2023.712

Sayı

Bölüm

Tanıtım & Eleştiri