Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi'nin Bibliyometrik Profili

Zehra TAŞKIN, Tolga ÇAKMAK

Öz

Türkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve araştırma kütüphanecileri Derneği’nin (Ünak) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile birlikte, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmamızda da Bilgi Dünyası dergisinde yayımlanan 104 makale ve 60 görüş bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilmektedir. analiz sonuçlarına göre yayımlandığı ilk yıldan bu yana geçen süre göz önüne alındığında son üç yılda yayımlanan hakemli makale sayısının diğer yıllara oranla daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. makalelerin konu dağılımı olarak ise çoğunlukla bilgi merkezleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Çalışma sonuçlarında Bilgi Dünyası dergisi örneğinden hareketle Türkiye’deki kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalara yönelik detaylı bir atıf analizi çalışmasının gerekliliği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Bibliyometri, Bilgi Dünyası dergisi, Ünak

Tam Metin: PDF

Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 License ile lisanslanmıştır.
Her Hakkı Saklıdır © 2012 ÜNAK