Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği

Yazarlar

  • Mithat Zencir Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi
  • Kamil Yeşiltaş Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.137

Anahtar Kelimeler:

iPad, Ödünç verme hizmetleri, iPad ödünç verme, Teknoloji ödünç verme, Akademik kütüphaneler, Kullanıcı çalışmaları

Özet

Teknolojinin günümüzde geldiği nokta, kütüphaneleri ödünç verme hizmetlerinde kitap ya da kitap türü materyallerin ötesine geçmeye zorlamaktadır. Bu düşünce ile Suna Kıraç Kütüphanesi, uzun süredir ödünç verdiği taşınabilir bellek, diz üstü bilgisayar ve hesap makinesi gibi teknolojik araçlara, 2011 yılında iPad’i de eklemiştir. Yeni sayılabilecek bir teknoloji olan iPad’in kütüphanelerde ödünç verilmesi, gerek politika ve prosedür, gerekse teknik alt yapı yönünden birçok unsuru göz önünde bulundurmayı gerektirmektedir. Bu çalışma, iPad ödünç vermeyi planlayan kütüphaneler için politika oluşturma ve teknik altyapının hazırlanması noktasında gerekli olabilecek bilgileri içermektedir. Ayrıca çalışmada, kullanıcıların iPad kullanımlarına ilişkin yapılmış bir anketin sonuçlarına da yer verilecek, bulgular ışığında iPad ödünç vermeye hazırlanan kütüphanelere önerilerde bulunulacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Zencir, M., & Yeşiltaş, K. (2013). Ödünç Verme Hizmetlerinde iPad: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Örneği. Bilgi Dünyası, 14(1), 101-113. https://doi.org/10.15612/BD.2013.137

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler