Birlikte Çalışabilir Kurumsal İçerik Yönetimi Hizmetleri

Yazarlar

  • Safa Burak Gürleyen Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.435

Anahtar Kelimeler:

Birlikte çalışabilirlik, Kurumsal içerik yönetimi, CMIS, KİY

Özet

Bu çalışmada; birlikte çalışabilirlik ile kurumsal içerik yönetimi (KİY) konularındaki esas ve standartların, kullanıcı memnuniyeti yaratma ve bütünleşik kamu hizmetlerinin sağlanması amacıyla uygulama alanına yönelik rasyonel ve anlaşılabilir bir şekilde geliştirilmesi için öneriler sunulması hedeflenmiştir. Türkiye’de bu alanlarda standart olarak kabul edilen Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi ve bu rehberin geliştirilmesinde esas alınan Avrupa Birliği çerçeveleri ile sektörün lider kuruluşları tarafından oluşturulan “İçerik Yönetimi Birlikte Çalışabilirlik Hizmetleri” (Content Management Interoperability Services-CMIS) Teknik Şartnamesininin karşılaştırması yapılmış, bu şartname kapsamında rehberde yetersiz kalan ve geliştirilmesi gereken yönler tespit edilmiştir. Özellikle hizmet bileşenlerinin tanımlanması, veri modellemede depo hizmetinin yürütülmesi ve bağlantıların yapılandırılmasında bilgi teknolojilerindeki güncel gelişmelerin takip edilmesi (WSDL 2.0., ATOM, MTOM vb.) gerekliliği tespit edilerek geliştirilebilecek çözümler sonuç bölümünde önerilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Gürleyen, S. B. (2014). Birlikte Çalışabilir Kurumsal İçerik Yönetimi Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 15(2), 421-438. https://doi.org/10.15612/BD.2014.435

Sayı

Bölüm

Görüşler