Türkiye’de Eğitim – Halk Kütüphanesi İlişkisi

Yazarlar

  • Ömer Dalkıran Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.430

Anahtar Kelimeler:

Eğitim, Kütüphane, Halk kütüphanesi, Eğitim-kütüphane ilişkisi, Türkiye

Özet

Eğitim, bireyde istenilen davranışları oluşturmayı amaçlayan bir süreçtir. Eğitim yalnızca okulda değil, hayatın bütün alanlarında ve çok çeşitli şekillerde gerçekleşir. Kütüphaneler, özellikle de halk kütüphanesi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Halk kütüphanelerinin temel işlevlerinden birisi de eğitimdir. Eğitim ve halk kütüphanesi arasındaki yakın ilişki çoğunlukla kuramsal düzeyde ele alınmaktadır. Çalışmada bu ilişki somut göstergeler üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye’de 1950-2011 yılları arasında eğitim-halk kütüphanesi istatistikleri karşılıklı olarak değerlendirilmiştir. Böylelikle Türkiye’de eğitim ve halk kütüphanesi istatistiklerinin nicel değişimleri arasında bir ilişki olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, genel olarak Türkiye’de eğitim ve halk kütüphanelerinin değişimi arasında özellikle belirli dönemlerde daha çok hissedilen bir ilişkiden söz edilebilir. Ancak bu ilişki, düzenlilik ve devamlılık göstermemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-12-30

Nasıl Atıf Yapılır

Dalkıran, Ömer. (2014). Türkiye’de Eğitim – Halk Kütüphanesi İlişkisi. Bilgi Dünyası, 15(2), 439-462. https://doi.org/10.15612/BD.2014.430

Sayı

Bölüm

Görüşler