Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış

Yazarlar

  • Murat Sezgin İçişleri Bakanlığı
  • Ömür Yaşar Saatçıoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.399

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi, Örtük bilgi, Açık bilgi

Özet

Örtük bilgi kavramı, Polanyi(1958)’ den günümüze birçok araştırmacı tarafından tartışılmıştır. Örtük bilgi tecrübeye dayalı olup; gözlem, taklit ve uygulamalarla edinilir. Yayılımı için eğitim ve yüzyüze etkileşim gereklidir. Öte yandan açık bilgi; biçimseldir, kodlanabilir, paylaşılabilir ve iletilebilirdir.

Bu ikili (kutupsallaşan) ayrım yazında açık/örtük, kodlanmış/kişiselleşmiş, nesnel/öznel, enformasyon/bilgi, yönetsel/teknolojik, sosyal/teknik, stratejik/operasyonel gibi isimler almıştır. Bu çalışmada, bilgi ile ilgili literatürde karşılaşılan kutupsallaşan anlayış tanımlanmaya çalışılmış ve ayrımın temel ölçütleri yazındaki çalışmalar ışığında özetlenmiş, sonrasında uluslar arası Delphi çalışması modellenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Sezgin, M., & Saatçıoğlu, Ömür Y. (2014). Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış. Bilgi Dünyası, 15(1), 27-54. https://doi.org/10.15612/BD.2014.399

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri