Öğretmen Adaylarının Kitap Okumanın Önemine İlişkin Gerekçeleri

Yazarlar

  • Birsen Doğan Pamukkale University, Education Faculty

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.408

Anahtar Kelimeler:

Okuryazarlık, Okuma tutumu, Okuryazar davranışı, Okuma alışkanlığı, Öğretmen adayı

Özet

Bugünün aday öğretmenleri, gelecek nesillerin işlevsel okuryazar olarak yetiştirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahiptir. Ancak bu durum öğretmen adaylarının okumaya ilişkin nasıl bir tutuma sahip oldukları ile beraber, hangi gerekçelere dayalı olarak okudukları sorusunu da akla getirmektedir. Bu araştırma, sözü edilen soruya yanıt oluşturabilmek amacıyla var olan durumun betimlenmesine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon grubunda öğrenim gören 132 öğretmen adayından, araştırmacı tarafından hazırlanmış anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmada öğretmen adaylarının kitap okumanın önemine ilişkin gerekçeleri sırasıyla, akademik, sosyal ve kişisel olmak üzere üç tema şeklinde ortaya çıkmıştır. Akademik olarak adlandırılan tema; bilgiyi elde etme, dil becerilerini geliştirme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme olmak üzere üç alt temadan oluşmaktadır. Sosyal olarak adlandırılan ikinci tema; farklı bakış açılarını takdir etme, toplumda yer alma, farklı insanları/ kültürleri tanıma ve anlama, güncel olayların farkında olma, empati kurma şeklinde beş alt temadan oluşmaktadır. Kişisel olarak adlandırılan son tema ise, kişiliğimi geliştirme, yaşamımı düzenleme, rahatlama, keyif alma ve mutlu olma şeklinde beş alt tema olarak ifade edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, B. (2014). Öğretmen Adaylarının Kitap Okumanın Önemine İlişkin Gerekçeleri. Bilgi Dünyası, 15(1), 159-175. https://doi.org/10.15612/BD.2014.408

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler