Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları

Yazarlar

  • Hatice Kübra Bahşişoğlu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.434

Anahtar Kelimeler:

Bilimsel süreli yayınlar, Tıp ve sağlık bilimleri dergileri, Sağlık bilimleri yayıncılığı, Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları

Özet

Bilimsel araştırmalar ve çalışmalar, çalışmanın amacının ve hedefinin ne olduğu, nasıl hazırlandığı, sınırları, araştırmada kullanılan yöntemler, veri toplama teknikleri, bilgi kaynakları ve elde edilen sonuçları, güvenilirliği test edildikten sonra, kurallara ve standartlara uygun olarak anlaşılır biçimde bilim dünyasına duyurulmalıdır. Tıp ve sağlık bilimleri konusu, araştırmaların, yeni buluşların, bilgi ve deneyimin hızlı ve doğru bir biçimde paylaşılmasının gerekli olduğu bilim dallarının başında gelmektedir. Tıp ve sağlık bilimleri çalışanları örgün eğitimlerinden sonra da alanlarında bilgi kaynaklarını incelemeye, araştırmaya en azından yenilikleri izlemeye devam etmek zorundadırlar. Bilginin yayımı sürecinde önemli bir rolü olan süreli yayınların, özellikle bilimsel niteliklerinin artırılması konusunda ülkemizdeki çeşitli toplantılar yapılmıştır. Bunlar arasında ULAKBİM tarafından düzenlenen Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları devamlılığı ve etkinliği ile dikkat çekmektedir. Bu makalenin amacı, tıp ve sağlık bilimlerinde Türkiye’de yayınlanan akademik / bilimsel dergilerin niteliklerinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalarda ve özellikle Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumlarında ele alınan konuları akademik yayıncılığa katkıları açısından incelemektir.

1991 yılında başlayan ve 2003 yılı sonrası yıllık olarak gerçekleşen Sempozyumlarda tartışılan, yoğunlukla tıp ve sağlık bilimleri dergileri, bilimsel ve tıbbı araştırma ve yayın etiği, danışmanlık sistemi, editörlük ve editör sorumlulukları, yazarlık ve makale yazımı, atıf dizinleri gibi konular, hem araştırmacılar ve yazarlar, hem editörler ve danışmanlar, hem de yayıncılar açısından önemli bilgiler içermektedir. Sempozyumların yanı sıra, ULAKBİM’in yeni projesi DergiPark çalışmasının, bilimsel süreli yayıncılığımıza katkısı olacağı beklenmektedir. Makalede sonuç olarak gelecekte yapılacak Sempozyumlar için önerilerle birlikte, bildiri kitaplarında tamamlanması gereken noktalara değinilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Bahşişoğlu, H. K. (2014). Tıp ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık ve Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumları. Bilgi Dünyası, 15(1), 202-216. https://doi.org/10.15612/BD.2014.434

Sayı

Bölüm

Görüşler