Girit Arşivi

Yazarlar

  • Elif Yılmaz Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2014.402

Anahtar Kelimeler:

Girit, Mübadele, Arşiv, SALT

Özet

Girit Adası’nın ismi bile akla birçok görüntü getirebilir: Örneğin gezilecek tarihi mekânlar, gürültü ve trafiğin yoğun olduğu ticaret kentleri, kırsal alanları kaplayan milyonlarca zeytin ağacı, tırmanılacak dağlar…(Bennett, 2004) Ancak bu çalışmada Girit’in tartışılmaz doğal güzelliğinden değil bir kısmı kaybolan diğer kısmı ise birkaç farklı kurum tarafından muhafaza edilen arşivinden bahsedilecektir. Söz konusu arşiv malzemesi yaklaşık 15.000 belgeden ve 100.000’den fazla da dijital görüntüden oluşmakta olup Girit’teki evkafa ait ve burada yaşayan Müslüman toplumun günlük yaşayışını yansıtmaktadır.

Bu makalede, daha çok İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışından kalan mübadiller için 1925 yılında imzalanan protokol gereğince Türkiye’ye gönderilen Girit belgelerinin günümüze nasıl ulaştıklarına yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2014-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

Yılmaz, E. (2014). Girit Arşivi. Bilgi Dünyası, 15(1), 217-223. https://doi.org/10.15612/BD.2014.402

Sayı

Bölüm

Görüşler