Arşivlerde Anonimlik Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi

Yazarlar

  • Emily Ross Simmons College

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.119

Anahtar Kelimeler:

Anonimlik, Yazarlar, Aslı bilinmeyen materyaller, Takma ad

Özet

Arşivcilikte belgelerin işlenmesi, materyallerin kavramsallaştırılması ve aranabilir hale gelmesinde önemli olan yazarlık ve kaynak (menşe) gibi faktörlere dayanmaktadır. Ancak bir arşiv kullanıcısı olarak deneyimlerimizde defalarca isimsiz yazarlar tarafından bilinmeyen kişilere atfedilmiş mektuplar ve günlükler, bilinmeyen konuların fotoğrafları gibi anonim eserlerle karşılaşmaktayız. Bir zamanlar bu anonimlik bazen bir bilgi kaybı olarak görülürken bazen de belgenin yazarının yasal kınamaya maruz kalabildiği hicivli siyasi bir şiir örneğinde olduğu gibi eserin ilk etapta ortaya çıkmasını sağlamaktaydı. Bu literatür taramasında arşivlerde anonimlik sorunu hem pragmatik anlamda (konunun yönetimi için önerilen stratejiler) hem de felsefi anlamda (anonim belgelere uygun olarak bilinen yazarlı belgelerle aynı statüde) ele alınmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Ross, E. (2013). Arşivlerde Anonimlik Sorunu: Bir Literatür Değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 14(2), 240-250. https://doi.org/10.15612/BD.2013.119

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler