Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği

Yazarlar

  • Murat Yalman Dicle Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü.
  • Erdost Özkan Dicle Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü
  • Tamer Kutluca Dicle Üniversitesi, Matematik Eğitimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.122

Anahtar Kelimeler:

Okuma, Okuma alışkanlığı, Öğretmen adayları, Dicle Üniversitesi

Özet

Türkiye’de okuma alışkanlığı konusunda günümüze kadar yapılan çalışmaların neredeyse tamamında toplumun okuma ve kütüphane kullanımı alışkanlıkları oldukça zayıf görünmektedir. Yaşanan bu genel durumun üniversite öğrencileri üzerinde de benzer görünüme sahip olduğu görüşünden hareketle, bu araştırma ülkemizde üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarının belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışma grubunda yer alan eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okumaya yönelik görüşlerinin irdelendiği bu çalışmada amaç, öğrencilerin okuma alışkanlığını ve bu alışkanlığın içeriğini betimlemeye çalışmaktır. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 220 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının yarısından fazlasının kitap okumayı sevdiği, kitapları temin ederken satın aldıkları veya arkadaşlarından ödünç aldıkları ve kitap okuma tercihlerinin macera türünde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin önemli bir kısmı okumamalarını ders yoğunluğuna dayalı nedenlerle açıkladıkları görülmüştür. Kitap okuma sevgisini aşılamadaki en büyük etken olarak kişinin kendisi olduğu ve anne-babanın etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Yalman, M., Özkan, E., & Kutluca, T. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 14(2), 291-305. https://doi.org/10.15612/BD.2013.122

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler