Kütüphane Geçidi: Değişim Temsilcileri Olarak Kütüphane Çalışanları

Yazarlar

  • Jurgita Rudzioniene Vilnius University, Faculty of Communication, Institute of LIS
  • Ina Puzakinaite Vilnius University, Faculty of Communication
  • Eglė Audzeviciüte Vilnius University, Faculty of Communication

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2013.129

Anahtar Kelimeler:

Değişim, Halk kütüphaneleri, Halk kütüphanecileri, Yeni nesil, Bilgi teknolojileri, Kütüphane geçidi

Özet

Makalenin amacı, profesyonel halk kütüphanecilerinin son yıllarda halk kütüphanelerinde meydana gelen büyük değişiklikler paralelinde nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Araştırma örneklemi uzun süreli iş deneyimine sahip halk kütüphanelerinde çalışan uzmanlar arasından seçilmiştir ve buna bağlı olarak deneysel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma ilgi ve iletişim alanında faaliyet gösteren sosyal bir kurum özelliği taşıyan kütüphanelerin modernleşme sürecinden kaynaklı olarak kütüphanecilerin mesleki ve kişisel değişikliklerine dikkat çekmektedir. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmış; oluşturulan bir anket ile kütüphanelerde çalışan kütüphanecilerin çalışmalarındaki değişiklikler ölçümlenmiştir. Araştırma, Litvanya halk kütüphanelerinde 10 yıldan fazla süredir çalışan kütüphanecilerinden gerçek gözlem ile elde edilen verilerin sonuçlarını yansıtmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler Litvanya’da Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından düzenlenen “Bibliotekos pažangai” (Yenilik için Kütüphaneler) yarışması sonuçlarına göre en iyi 5 halk kütüphanesinden toplanmıştır. Genel olarak araştırma, kütüphanelerin seçimi, iş deneyimine sahip kütüphanecilerin belirtilen kütüphanelerden seçimi nicel çalışmanın yürütülmesi amacıyla anketin uygulanması aşamalarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları halk kütüphanecilerinin bilgi teknolojilerinin gelişiminden doğan mesleki ve kişisel değişikliklerini göstermektedir ve kütüphanecileri değişimin temsilcileri olarak betimlemektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2013-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Rudzioniene, J., Puzakinaite, I., & Audzeviciüte, E. (2013). Kütüphane Geçidi: Değişim Temsilcileri Olarak Kütüphane Çalışanları. Bilgi Dünyası, 14(2), 400-408. https://doi.org/10.15612/BD.2013.129

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri