Nijerya’daki Dine Dayalı Özel Üniversitelerde Kütüphane Kullanımı ve Hayat Boyu Öğrenme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2019.702

Anahtar Kelimeler:

Hayat boyu öğrenme, kütüphane kullanımı, bilgi okuryazarlığı, kullanıcı eğitimi, üniversiteler, akademik kütüphaneler, Nijerya

Özet

Çalışmanın amacı Nijerya’daki dini organizasyonlara ait özel üniversitelerin öğrencilerini hayat boyu öğrenen yapmak için kütüphanecilik dersi müfredatının uygunluğunu incelemektir. Aynı zamanda bu araştırma, öğrencileri hayat boyu öğrenen yapma amacına ulaşmak için ders yöntemlerini ve sürelerini uygunluk ile yeterlik açısından incelemektedir. Araştırmada üniversitelerdeki kütüphanecilik programlarının kullanımına yönelik ders müfredatları ile ilgili beş bilgi okuryazarlığı yeterliliğini kıyaslamak için içerik analizi yöntemi kullanılmış ve anket uyarlanmıştır. Araştırmanın sonuçları kütüphanecilik müfredatının bilginin yerini saptama, bilgiye erişim, bilginin alınması, değerlendirilmesi ve bilginin etkin ve verimli kullanılmasını öğreten beş bilgi okuryazarlığı yeterliğini kapsadığını göstermiştir. Ayrıca araştırmada üniversitelerde dersin genellikle 12 haftalık bir dönemden oluştuğu ve sınıfta yüz yüze eğitim yaklaşımının benimsendiği tespit edilmiştir. Bulgular, ders içeriğinin öğrencileri hayat boyu öğrenen bireylere dönüştürmeye uygun olduğunu ancak eğitim süresinin amacına uymadığını göstermektedir. Araştırmanın pratik bulgularında, üniversitelerin öğrencilere hayat boyu öğrenme becerilerini aktarabilmeleri amacıyla ders verme zamanını ve yöntemlerini gözden geçirmeleri ve böylece öğrencilere hayat boyu öğrenme becerileri kazandırmaları gerektiğini göstermiştir. Bu çalışma üniversitelere ve diğer yüksek öğretim kurumlarına kütüphanecilik programlarının tasarlanması için hayat boyu öğrenme amaçlarına yüksek öncelik vermelerinde yardımcı olacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2019-06-29

Nasıl Atıf Yapılır

Adeleke, A. A., Solanke, O. E., & Oguntayo, S. A. (2019). Nijerya’daki Dine Dayalı Özel Üniversitelerde Kütüphane Kullanımı ve Hayat Boyu Öğrenme. Bilgi Dünyası, 20(1), 65-80. https://doi.org/10.15612/BD.2019.702

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri