Kütüphanecilerin Verimliliklerini Geliştirmek için Zaman Yönetimi Stratejileri

Yazarlar

  • Goodluck Israel Ifijeh Centre for Learning Resources, Covenant University

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.158

Anahtar Kelimeler:

Zaman yönetimi, Kütüphaneciler, Verimlilik, Kütüphaneler

Özet

Küresel kriz, insan çabası gerektiren bütün çalışmaları ve istisnasız olarak kütüphaneleri de etkilemiştir. Sonuç olarak bütün kütüphane türlerinde personel ve bütçe kesintileri ortaya çıkmıştır. Bu durum da az sayıdaki kütüphanecinin günlük iş hayatlarında daha çok görevi gerçekleştirmelerini gerektirmiştir. Bu yüzden kütüphanecilerin kurumsal hedefl eri yerine getirebilmeleri için yaşamsal stratjiler geliştirmelerine yönelik ihtiyaçlar oluşmuştur. Bu çalışma, bütçe ve personel kesintilerini ortadan kaldırmaya bir alternatif olarak; kütüphanecilerin verimliliklerini geliştirmek için zaman yönetimi stratejileri üzerine odaklanmaktadır. Çalışmada bütçe ve personel kesintilerinin kütüphanelere olan etkisi değerlendirilmekte; zaman yönetimi ile verimlilik ve kütüphaneciler açısından zaman yönetiminin önemi arasındaki ilişki çok görevlilik kavramı bağlamında vurgulanmaktadır. Çalışmanın sonuç bölümünde, kütüphaneciler için iyi zaman yönetimi uygulamalarının bütçe ve personel kesintilerine alternatif öneme sahip stratejiler olduğu belirtilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Ifijeh, G. I. (2012). Kütüphanecilerin Verimliliklerini Geliştirmek için Zaman Yönetimi Stratejileri. Bilgi Dünyası, 13(2), 565-573. https://doi.org/10.15612/BD.2012.158

Sayı

Bölüm

Görüşler