Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları

Yazarlar

  • Sonja Spiranec University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences
  • Mislav Borovac University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Information and Communication Sciences

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.166

Anahtar Kelimeler:

Etiketleme, Folksonomiler, Etiketleme davranışı, Kullanıcı araştırmaları, Kullanıcılar

Özet

Bilginin düzenlenmesi ve sunulması özellikle uzmanların ilgi alanını oluşturmuştur. Bu durum, bilginin düzenlenmesinde bir seçenek sunan ve kullanıcı tarafından üretilen modeller olarak görülen folksonomilerin gelişmesiyle değişmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı etiketleme ve folksonominin etkisini araştırmaktır. Etiketlemenin esnek yapısı, kullanıcılara kendi dermelerindeki bilgi kaynaklarını faydalı buldukları yöntemlerle sınıflandırmalarına olanak sağlamaktadır. Buna rağmen farklı kişiselleştirilmiş kavramlar, arama yaparken ve görüntülerken bazı zorluklara neden olabilmektedir. Etiketlemenin etkililiğini belirleyebilmek için, etiketlemenin doğası ve özel kullanıcı gruplarının etiketleme davranışı hakkında araştırma yapmak gereklidir. Bu araştırma, uzman ve deneyimsiz kullanıcılar arasındaki farkı belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadan elde edilen bulguları sunmakta, ilgili alana katkı sağlamaktadır. Araştırma aynı zamanda, etiketleme veya indeksleme hakkında bilgisi olmayan ve “deneyimsiz kullanıcılar” olarak tanımlanan Üniversite 1. sınıf öğrencilerine sosyal işaretleme hizmeti sunan Delicious’da yer alan bir makale verilerek gerçekleştirilmiştir. Her öğrenciden, makalenin sadece başlık, alt başlık ve özünü bilerek onu etiketlemesi ve sonra makalenin tümünü okuyarak bir kez daha aynı işi yapması beklenmiştir. Aynı süreç Bilgi Bilim Bölümünde etiketleme ve indeksleme konusunda yeterli deneyim ve bilgiye sahip olan lisansüstü öğrencilerle tekrarlanmıştır. Deneyimli, orta düzeydeki ve deneyimsiz kullanıcıların etiketleme davranışları arasındaki farklılıklar ve benzerlikler bu yolla analiz edilmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırma, etiket numaraları ve etiket dağılımlarındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. Uzman grubun etiketleme davranışlarında daha kesin ve daha tutarlı bulgulara rastlanmış, ayrıca uzun dönemde etiketleme eğitiminin folksonomilerin niteliğini artıracağı sonucu elde edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Spiranec, S., & Borovac, M. (2012). Bir Akademik Çevrede Uzman ve Deneyimsiz Kullanıcıların Etiketleme Davranışlarının Boyutları. Bilgi Dünyası, 13(1), 1-16. https://doi.org/10.15612/BD.2012.166

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler