Bibliyografik Verilerin İşlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Semantik Web’e Doğru

Yazarlar

  • Iryna Solodovnik University of Calabria

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.167

Anahtar Kelimeler:

Semantik web, Metadata, Bibliyografik veriler, Bilgi sistemleri, Bağlantılı açık veriler

Özet

Son yıllarda, verilerini Web üzerinden paylaşan global Web topluluklarında, bibliyografik, bilimsel ve yönetsel verilerin yönetilmesi bakımından dijital bilgi sistemleri, yeni bilginin üretiminde merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. Dijital materyallerin hacmi büyüdükçe ve kullanımları yaygınlaştıkça, dijital geçmiş ve geleceğimizin irtibatlandırılması önemli bir başarı mücadelesi gerektirmektedir. Geleneksel Bilgiyi Organize Edici Sistemler, dijital çevrede veri yayınlanmasının yeni ortaya çıkan yöntemleri, verileri serbest erişime açma ve ilişkilendirerek “açık veri” haline getirme, farklı toplumların yenilikçi yaklaşımlarını destekleyen işbirliği çalışmaları oluşturma, bibliyografik veri tabanı yönetimine özgü yeni yaklaşımlardır. Aynı şekilde, dijital içeriğin düzenlenmesinde gittikçe karmaşıklaşan ortamlara ihtiyaç duyulması, metaveri modellemesinde yeni çığırlar açmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, dijital enformasyon ve veri yönetimindeki yeni kuramsal ve pratik kullanımı olan paradigmalardan okuru haberdar etmek ve özellikle de Semantik Web kapsamındaki bibliyografik verilere odaklanmaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Solodovnik, I. (2012). Bibliyografik Verilerin İşlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Semantik Web’e Doğru. Bilgi Dünyası, 13(1), 17-56. https://doi.org/10.15612/BD.2012.167

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler