Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar

Yazarlar

  • Sania Battalova Director of Information Resources and Technology American University of Central Asia, Vice-president of Kyrgyz Libraries Information Consortium

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2012.178

Anahtar Kelimeler:

Kırgızistan, Kütüphaneler, Kırgızistan Kütüphane Topluluğu, Kütüphane işbirliği, Kütüphane konsonsiyumları

Özet

“Kırgız Kütüphaneleri Bilgi Konsorsiyumu” ülkedeki en büyük kütüphanecilik derneklerinden biridir ve kuruluşunun onuncu yıldönümünü kutlamaktadır. Bu Konsorsiyum 2000 yılında kurulmuş olup, üyelik sayısı sonucu Kırgızistan içinde toplam 400den fazla kütüphaneyi kapsamaktadır. Konsorsiyum içinde Milli Kütüphane (The National Library) , Devlet Patent ve Teknik Kütüphanesi (State Patent and Technical Library), Bilim Akademisi Kütüphanesi (Library of the Academy of Science), ile bunların yanısıra çok sayıda akademik ve bölgesel kütüphaneler de yer almaktadır.

Konsorsiyum’un kuruluşu ülkede karşılaşılan güçlüklere bir karşı çıkış olmuştur: yetersiz bilgi, çok düşük düzeyli teknik gelişmeler, koleksiyon geliştirmek için bütçe ayrılmaması, ülkedeki kütüphaneler arası işbirliği ve beraber çalışma alışkanlığının olmaması gibi sorunların yanısıra, uluslararası kütüphanelerle ilişkilerin de kopuk olması gibi güçlükler sayılabilir.

Konsortiıum’un tarihi ve gelişim süreci olduğu kadar, misyonu, amaçları, girişimleri ve izlenecek stratejik hedefleri bu makalede ele alınmıştır. Gelişmiş ülkelerde kütüphanelerin önemi ve bunların nasıl güçlü ve etkin kurumlar olarak geliştikleri incelenerek burada sunulmuştur. Makalede ayni zamanda Kırgızıstan’da kütüphanelerin geliştirilmesi için karşılaşılan güçlükler ve gelecek için izlenmesi gereken yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2012-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Battalova, S. (2012). Kırgız Kütüphane Topluluğu – Gelişim İçin İşbirliği: Yeni Fırsatlar ve Uygulamalar. Bilgi Dünyası, 13(1), 257-266. https://doi.org/10.15612/BD.2012.178

Sayı

Bölüm

Görüşler