Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması Çalışmaları

Yazarlar

  • Hamza Kandur Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.218

Anahtar Kelimeler:

Elektronik belge yönetimi, Standartlar, Kamu kurumları, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Türkiye’deki kamu kurumlarında elektronik belge yönetimi farkındalığının artırılması için yapılan çalışmaları kamu kurumlarının elektronik belge üretimi, kullanımı ve paylaşımı konusundaki mevcut durumu belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, iki temel noktada odaklanmaktadır. Bunlardan birincisi, elektronik belge yönetimi alanlında 2003 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve TS13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardının oluşum sürecidir. İkinci odak noktası ise, Türkiye’deki kamu kurumlarının bilgi-işlem, stratejik planlama, evrak kayıt ve arşiv birimlerinin temsilcileri ile yapılan anketin değerlendirmesidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Kandur, H. (2011). Türkiye’de Kamu Kurumlarında Elektronik Belge Yönetimi: Mevcut Durum Analizi ve Farkındalığın Artırılması Çalışmaları. Bilgi Dünyası, 12(1), 2-12. https://doi.org/10.15612/BD.2011.218

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler