Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi

Yazarlar

  • Mehmet Nesip Ogun Baskent Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2011.222

Anahtar Kelimeler:

Bilgi yönetimi, Entelektüel sermaye, Bilgi paylaşımı, Gayri maddi varlıklar

Özet

Bilgiye olan ihtiyaç insanlık tarihi kadar eski olup, günümüzün teknoloji çağında bu ihtiyaç daha da artmıştır. Her insan, hangi konumda bulunursa bulunsun kendi ilgi alanına giren konularda bilgi sahibi olmak istemekte ve bu bilgiyi elde etmeye ihtiyaç duymaktadır, aksi taktirde değişime ayak uydurmakta zorluk çekecek, yokolmaktan kurtulamayacaktır. Bu nedenle, bilgi çağı ve bilgi yönetiminin genel değerlendirmesi yapılarak, organizasyonlar için bilgi yönetiminin önemi ve ilgili diğer disiplinler belirtilmektedir. Ardısıra araştırmanın esas amacı olan; çalışanların bilginin paylaşımı ile ilgili tutumları, mesleki statüleriyle bilgi paylaşımı arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Müteakip bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve gerekli önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın uygulandığı organizasyonda bilgi paylaşımının başarılı bir şekilde uygulanmadığı görülmektedir. Buna ilave olarak bilişsel kanalların açık olması gerektiği, organizasyonda entelektüel sermaye yönetiminin tesis edilebilmesi maksadıyla çalışanların bilgi paylaşımınba yuönelik istek ve tutumlarının arttırılması gerekmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ogun, M. N. (2011). Kurumlarda Bilgi Yönetimi Gereksinimi. Bilgi Dünyası, 12(1), 70-86. https://doi.org/10.15612/BD.2011.222

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri