Dünyada ve Türkiye’de Oyuncak Kütüphaneleri: Alipaşa ve Bergama Oyuncak Kütüphaneleri Örneği

Yazarlar

  • Hilal Samancı Atatürk Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Halit Buluthan Çetintaş Atatürk Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.670

Anahtar Kelimeler:

Oyun, oyuncak, oyuncak kütüphanesi, okul öncesi, eğitim, yaşam boyu öğrenme

Özet

İnsanın yaşamı boyunca kişisel gelişimini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Özellikle kişinin çocukluk döneminde oyunların ve oyuncakların önemli bir yeri vardır. Oyun, çocuğun hayatı boyunca kimseden öğrenemeyeceği birçok konuyu kendi deneyimlerini oluşturarak öğrenmesidir. Oyuncaklar ise bu deneyimleri kazandıran yön göstericilerdir. Oyuncak kütüphanesi, oyunu ve oyuncağı bir araya getiren kütüphane türüdür. Oyuncak kütüphanesi, çocukları her yönden destekleyen ve geliştiren, uygun oyun ortamları ve gerekli materyalleri sağlayarak çocuktaki gelişimin ve değişimin önünü açan, ailelere ve çocuklara rehberlik eden, çocukları okul öncesi eğitime hazırlayan mekânlardır. Bu araştırma, oyuncak kütüphanesini kullanan okul öncesi yaştaki çocukların ebeveynlerinin oyun, oyuncak ve oyuncak kütüphanesi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklem olarak Bursa Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi ve İzmir Bergama Oyuncak Kütüphanesi belirlenmiştir. Bu oyuncak kütüphanelerini kullanan 151 ebeveyne anket uygulanmış ve her birine oyuncak kütüphanesi ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Analiz sürecinde frekans ve yüzde hesapları ile çapraz tablo hesapları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çocuklar sıklıkla kütüphaneye gelmekte; kütüphane kullanımı, çocukların cinsiyetine ya da katılımcıların eğitim düzeyine göre değişmemekte; katılımcılar çoğunlukla oyuncak kütüphanesinde bulunan oyun ve oyun materyallerini yararlı bulmakta ve çocuklarını oyuncak kütüphanesini kullanma yönünde teşvik etmektedir. Ayrıca katılımcıların tamamı oyuncak kütüphanelerinin artması gerektiğini ifade etmiştir. Elde edilen bulgulara göre öneriler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-11-28

Nasıl Atıf Yapılır

Samancı, H., & Çetintaş, H. B. (2018). Dünyada ve Türkiye’de Oyuncak Kütüphaneleri: Alipaşa ve Bergama Oyuncak Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası, 19(2), 145-166. https://doi.org/10.15612/BD.2018.670

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler