Ulusal Bilgi Ağı Raporu 1982

Yazarlar

  • Aynur Ertunç

Anahtar Kelimeler:

Bilgi ağları, Ulusal bilgi ağları, Bilgi toplumu

Özet

Bu rapor, TÜBİTAK için Türkiye bilgi ağının oluşturulmasına yönelik önerileri içermektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2011-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Ertunç, A. (2011). Ulusal Bilgi Ağı Raporu 1982. Bilgi Dünyası, 12(1), 185-214. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/235

Sayı

Bölüm

Arşiv Kayıtlarından

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri