Makalelerin Atıf Sayılarıyla İlişkili Etkenler: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Örneği

Yazarlar

  • Turhan Kahraman İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
  • Buse Özcan Kahraman Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.692

Anahtar Kelimeler:

Atıf sayısı, bibliyometri, fizyoterapi, rehabilitasyon, Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Özet

Bu çalışmada, makalelerin atıf oranları ve bunlarla ilişkili etkenler Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi örneğinde incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini, 2006 – 2013 yılları arasında yayınlanan toplam 148 makale oluşturmaktadır. Yayınlarla ilgili olarak şu veriler toplanmıştır: Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce başlık karakter sayısı, başlıktaki noktalama işareti varlığı, yayınlandığı yıl, yazar sayısı, ilk ve sorumlu yazarın kurum bilgisi, kurum sayısı, yayın dili, ülke, makale tipi, çalışma tasarımı ve örneklem büyüklüğü. Çalışmaların %66,9’unun Türkçe olarak yazılmış olduğu ve büyük çoğunluğunun kesitsel tipte çalışma tasarımına (%58,1) sahip olduğu saptanmıştır. Makalelerin %27’sinin hiçbir atıf almadığı saptanmıştır. Atıf sayısı ortancası 2 olarak bulunmuştur. Daha kısa Türkçe ve İngilizce başlığa ve daha yüksek sayıda örneklem büyüklüğüne sahip olan makalelerin daha fazla sayıda atıf aldığı saptanmıştır. İngilizce olarak yazılmış olan makalelerin Türkçe makalelere göre anlamlı olarak daha yüksek sayıda atıf aldığı tespit edilmiştir. Başlıktaki noktalama işareti varlığının, ilk ve sorumlu yazarın kurumunun, çalışma ülkesinin, çalışma tasarımının ve çalışmanın yayınlandığı yılın atıf sayısıyla ilişkili olmadığı bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulguların, çalışmaların yazım aşamasında yazarlara, seçim ve değerlendirme aşamasındaysa editörlere ve hakemlere yol gösterici olması umulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-11-28

Nasıl Atıf Yapılır

Kahraman, T., & Özcan Kahraman, B. (2018). Makalelerin Atıf Sayılarıyla İlişkili Etkenler: Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi Örneği. Bilgi Dünyası, 19(2), 167-181. https://doi.org/10.15612/BD.2018.692

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler