Tebriz Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerinin Bilgi Arama Davranışları ve Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Bu Davranışlar Üzerindeki Etkisi

Yazarlar

  • Torab Najjari Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalı

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.243

Anahtar Kelimeler:

Bilgi arama davranışı, Üniversite kütüphaneleri, Bilgi teknolojileri, İletişim teknolojileri, İran

Özet

Bilişim teknolojileri ile dijital ortamda üretilen ve kullanıma sunulan bilgi kaynakları, üniversitelerde çalışan öğretim üyelerinin bilgi arama, erişim ve kullanma davranışlarını büyük oranda değiştirmiştir. Öğretim üyelerinin değişen bu davranışları, üniversite kütüphanelerinin bilgi hizmetlerini de etkilemekte ve şekillendirmektedir. Bu çalışmada, Tebriz Üniversitesi, Azerbaycan Terbiyet- i Moellem Üniversitesi, Tebriz Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslami Azat Üniversitesi ve Endüstri Sehend Üniversitesi’nden 1.907 öğretim elemanının bilgi arama davranışı incelenmiştir. Araştırma sonucunda, bilişim teknolojilerinin Tebriz üniversitelerindeki öğretim elemanlarının bilgi arama davranışları ile üniversite kütüphanelerinin bilgi hizmetleri politikalarını önemli ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Najjari, T. (2010). Tebriz Üniversitelerindeki Öğretim Üyelerinin Bilgi Arama Davranışları ve Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Bu Davranışlar Üzerindeki Etkisi. Bilgi Dünyası, 11(2), 390-407. https://doi.org/10.15612/BD.2010.243

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler