Düşünce Özgürlüğü ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme

Yazarlar

  • Hamid Darvish Çankaya Universitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.245

Anahtar Kelimeler:

Fikri Haklar, Kütüphaneler, İnsan hakları

Özet

Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Bildirgesinin en önemli bölümlerinden bir tanesi kişilere her şartta bilgi arama ve bilgi edinme hakkı tanınmasıdır. Bu açıdan, kütüphanelerin kişilerin bilgiye ulaşması noktasında ciddi görevleri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Kütüphanelerin kullanımına ilişkin Haklar Bildirgesine (Library Bill of Rights) göre “kütüphaneler bilgilenme ve aydınlanmaya ilişkin fonksiyonlarını ifa ederken yasakçı zihniyet ile mücadele etmelidirler”. Bu çalışmanın temel sorusu; kütüphaneler fikri haklar ve bilgiye erişim hakkı noktasında nasıl bir rol üstlenmelidirler? Çalışmada kütüphaneler ile fikri haklar konusunda pozitif bir ilişkinin bulunduğu savunulmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Darvish, H. (2010). Düşünce Özgürlüğü ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme. Bilgi Dünyası, 11(2), 444-449. https://doi.org/10.15612/BD.2010.245

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler