İstanbul’da Okul Kütüphaneleri

Yazarlar

  • Sevim Mccutcheon Kent State University Libraries

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2010.247

Anahtar Kelimeler:

İlkokul Kütüphaneleri, Özel okul kütüphaneleri, Yapıcı eğitim, İstanbul, Türkiye

Özet

Kütüphaneler, okulların eğitim görevlerini ve ders programlarını desteklemede önemli kurumlardır. Bu çalışmanın amacı İstanbul’daki mevcut özel okul kütüphanelerini değerlendirmektedir. Gelişmeler için önerileri formüle etmek için bu alan araştırması, hem bir anket uygulamasını hem de gözlem yönetimini içermektedir.Anket çalışmasında yarı yapılandırılmış sorular; öğrenciler ve öğretmenlere yöneltilerek, okul kütüphanecisinin ne ve nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. Gözlemlerle sonucunda ise kütüphanelerin doğal kullanımı ve mevcut fonksiyonları hakkında bilgi sağlanmıştır. 2007 ve 2008 yıllarında yürütülen araştırmada okul kütüphanelerinde gelişim sağlamak için potansiyel fırsatlar ve gelişim alanlarının belirlenmesine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Çalışma aynı zamanda Türkiye’de okul kütüphanelerine yönelik olarak yapılabilecek daha geniş kapsamdaki çalışmalar için de öneri niteliğinde bilgilere yer vermektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2010-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Mccutcheon, S. (2010). İstanbul’da Okul Kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 11(2), 459-470. https://doi.org/10.15612/BD.2010.247

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri