GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum ve Gelişim Süreci

Yazarlar

  • Songül Akfındık Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Erman Karabulut Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • İlkay Sevinç Turaç Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Ayşe Feride Gönül Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
  • Kübra Işık Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2009.295

Anahtar Kelimeler:

Kütüphanecilik öğrencileri, Gönüllü kuruluşlar, GENÇ ÜNAK

Özet

Günümüzde topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklar, kişilerin hem mesleki hem de sosyal yaşamlarının birer parçası olmuştur. Sivil toplum kuruluşu adıyla tanımlanan bu topluluklar politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda herhangi bir kâr amacı gütmeden ve tamamen gönüllü olarak birtakım eylemlerle çalışırlar. Bu çalışmanın amacı Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde eğitimlerini sürdüren öğrencileri; meslekleri ile ilgili aktif hale getirecek, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) adı altında faaliyet gösteren yeni bir topluluğun oluşturulduğundan haberdar etmektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2009-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Akfındık, S., Karabulut, E., Turaç, İlkay S., Gönül, A. F., & Işık, K. (2009). GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum ve Gelişim Süreci. Bilgi Dünyası, 10(1), 95-99. https://doi.org/10.15612/BD.2009.295

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri