Endülüs Kütüphaneleri ve Bilimsel Bilginin Üretimine Katkıları

Yazarlar

  • Okan Koç Balıkesir Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.674

Anahtar Kelimeler:

Endülüs, Endülüs kütüphaneleri, Endülüs’te bilim, kütüphane, İslam kütüphaneleri

Özet

İslam Uygarlığı’nın temellerinin atıldığı andan itibaren bilim ve kültür hemen her alanın ön koşulu olarak görülmekle birlikte, dönemin gelişmiş uygarlıklarında yer alan her türlü bilimsel gelişim toplumsal zeminde farkındalık kazanmaya başlamıştır. Özelikle Emeviler devrinde başlatılan doğu ve batı klasiklerinin tercüme faaliyeti İslam toplumuna dönemin Rönesansını yaşatmıştır. Abbasilerle ivme kazanan bu bilimsel ve kültürel çalışmalar Arap toplumunun İber Yarımadası’na ayak basmasıyla birlikte farklı bir aşamaya gelmiş ve bu dönemde ortaya çıkan medreseler ve kütüphaneler aracılığıyla Avrupa’nın Ortaçağ’ın karanlığından kurtulmasına katkı sağlamıştır. Endülüs uygarlığı, çeşitli kültürel ve bilimsel birikimleri bir araya getirerek, benzersiz bir entelektüel yapının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca bilim adamlarının en büyük destekçisi olan kitap ve kütüphanelerin zenginleşerek, toplumun vazgeçilmezleri arasına girmesine olanak sağlamıştır.

Bu çalışmada, Endülüs kütüphanelerinin bilimsel bilginin üretilmesindeki rolünün açığa çıkartılması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel bilginin üretiminde kütüphanelerin önemi vurgulanmaktadır. Bu noktada Endülüs kütüphaneleri, çeviri faaliyetleri ve bilimsel gelişmeler yerli ve yabancı literatür temelinde incelenmiştir. Çalışma sonucunda Endülüs uygarlığı bünyesinde yürütülen çeviri faaliyetlerinin ve kurulan kütüphanelerin bilimsel ve kültürel alanlarda önemli katkıları olduğu görülmüştür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-12-23

Nasıl Atıf Yapılır

Koç, O. (2018). Endülüs Kütüphaneleri ve Bilimsel Bilginin Üretimine Katkıları. Bilgi Dünyası, 19(2), 297-323. https://doi.org/10.15612/BD.2018.674

Sayı

Bölüm

Görüşler