Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar

  • Fatoş Subaşıoğlu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.312

Anahtar Kelimeler:

Kütüphanecilik ve bilgi bilim, Eğitim, Ders programları, Engelliler

Özet

Tüm insanlar eşit doğar ve topluma katılımda eşit haklara sahiptir. Ancak gerçek yaşamda kimi gruplar, sosyal durumları, bilişsel ve fiziksel farklılıkları açısından söz konusu haklara sahip olamamaktadırlar. Engelliler de bu grubun bir kategorisini oluşturmaktadır. Engelli bireylerin sorunları, hiç kuşkusuz küresel insan hakları sorunudur ve engellilikle ilgili en önemi nokta, toplumda, “farkındalığın yaratılması”, “anlaşılma” gereksinimlerinin karşılanmasıdır. Son yıllarda gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, engel türü ne olursa olsun, toplumsal yaşam içinde engelli tabanlı ayrımcılıkla mücadele etmek, toplumsal farkındalığı artırmak için engelli katılımlı eğitim, bilgiye erişim, sosyal politikalar, ekonomi gibi modellerin oluşturulması gerektiğinde birleşmektedirler. Bu çalışmanın amacı, toplumsal ve bireysel gereksinimler doğrultusunda bilgi hizmeti sunan kütüphanecileri yetiştiren ülkemiz Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin engelli farkındalıklarının eğitim programlarına yansıyan yönlerini saptamaya yöneliktir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Subaşıoğlu, F. (2008). Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri’nin “Engellilik Farkındalığı” Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 9(2), 399-430. https://doi.org/10.15612/BD.2008.312

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler