Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Kat Sayılarıyla 1995-2005 Dönemi için Uygulamalar

Yazarlar

  • Murat Çiftçi
  • Mustafa Tekin

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.315

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik gelişme, Politikalar, Demografi, İstatistik, Halk Kütüphaneleri

Özet

Halk kütüphaneleri, eğitim aracı olması sebebiyle kalkınma iktisadının, sosyal politikanın ve demografinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye’ deki halk kütüphanelerinin bölgesel dağılım eşitsizliği incelenmiştir. Eşitsizlik göstergesi olarak Gini katsayıları kullanılmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda 1995–2005 arasında, halk kütüphanelerinin bölgelerarası dağılım eşitsizliğinde iyileşmenin yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu iyileşmede il nüfusları göz ardı edilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çiftçi, M., & Tekin, M. (2008). Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Kat Sayılarıyla 1995-2005 Dönemi için Uygulamalar. Bilgi Dünyası, 9(2), 505-526. https://doi.org/10.15612/BD.2008.315

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler