Kütüphane ve Bilgi Çalışmalarında İnsan Hakları Bulguları

Yazarlar

  • Toni Samek University of Alberta

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.316

Anahtar Kelimeler:

Kütüphaneciler, Bilgi hizmetleri, İnsan hakları, Etik değerler, Sosyal adalet, Mesleki etik

Özet

Bu görüş kütüphaneciliğin felsefî yönünü ele almakta, kütüphaneciliğin ahlâki unsurlarına değinmekte ve insan haklarını temel alarak aynı bağlamda sosyal hizmet faaliyetleri, sosyal değişime halk katılımı ve kütüphanecilik meslek etiği üzerinde durmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Samek, T. (2008). Kütüphane ve Bilgi Çalışmalarında İnsan Hakları Bulguları. Bilgi Dünyası, 9(2), 527-540. https://doi.org/10.15612/BD.2008.316

Sayı

Bölüm

Görüşler