Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu’nun Oluşum Süreci

Yazarlar

  • Sami Çukadar İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.317

Anahtar Kelimeler:

Hukuk kütüphaneleri, Kütüphanecilik, Dernekler, Türkiye

Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumları ve bireyleri giderek birbirlerine yakınlaştırmaktadır. Bu nedenle, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten bireylerin yetiştirilmesi ve bu gelişime katkıda bulunacak mesleki örgütlerin kurulması son derece önemlidir. Bu bağlamda, kütüphanecilik alanında da sivil toplum kuruluşlarının - derneklerin, konsorsiyumların, platformların ve mesleki birlikteliklerin - kurulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına kısaca değinilmiş ve Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformunun oluşum süreci ve faaliyetleri anlatılmıştır. Ayrıca derneklerin meslekler üzerindeki etkileri ve gerekliliği konusunda da görüşler sunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Çukadar, S. (2008). Türk Hukuk Kütüphanecileri Platformu’nun Oluşum Süreci. Bilgi Dünyası, 9(2), 541-553. https://doi.org/10.15612/BD.2008.317

Sayı

Bölüm

Görüşler