Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi?

Yazarlar

  • Daniela Zivkovic University of Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.325

Anahtar Kelimeler:

E-kitap, Dijital kütüphane, Elektronik yayıncılık, Derleme yasası, Telif hakkı

Özet

Bu bildirinin amacı, elektronik kitaplarla ilgili son 10 yılın en önemli gelişmelerini incelemektir. Elektronik kitapların üretim, dağıtım ve okunması için gerekli koşulların yaratılmasına yardımcı olan etkinliklere özel önem verilmiştir. Elektronik kitaplarla ilgili başarılı bilgi yönetimi elektronik kitap teriminin tanımlanması, tanımlama sistemlerinin geliştirilmesi, sayısal hakların yönetimi ve sayısal kütüphaneler ve kültürel sistemin bir parçası olarak derleme yasasının geliştirilmesi anlamına gelmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Zivkovic, D. (2008). Elektronik Kitaplar: Evrim mi Devrim mi?. Bilgi Dünyası, 9(1), 1-19. https://doi.org/10.15612/BD.2008.325

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri