Resim Arama Motorlarının Sorgu Sözcük Sayısına Göre Performans Değerlendirmeleri

Yazarlar

  • Erkan Emirzade Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Yıltan Bitirim Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.330

Anahtar Kelimeler:

Resim arama motorları, Sorgu sözcük sayısı, Performans değerlendirme, Duyarlılık, Normalize sıralama

Özet

Bu çalışmada, sorgu sözcük sayısının bilgi erişim etkinliği açısından resim arama motorları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Öncelikle, üç popüler resim arama motoru (Google, Yahoo ve MSN) seçilmiş ve Wordtracker’ın yayımlamış olduğu en sık aranan sorgular listesinden alınan 40 sorgu bir, iki, üç ve dört sözcüklü sorgu grupları şeklinde sınıflandırılmıştır. Seçilen sorgu sözcükleri resim arama motorlarında ayrı ayrı çalıştırılmış ve erişim çıktıları üzerinde ilgililik değerlendirmeleri yapılmıştır. Daha sonra arama motorlarının iki farklı kesme noktası (ilk 10 ve ilk 20) üzerinden farklı sorgu sözcük sayılarına göre erişim performansları duyarlılık ve normalize sıralama ölçütleri kullanılarak değerlendirilmiş ve genelde sorgu sözcük sayısı arttıkça resim arama motorlarının bilgi erişim etkinliklerinde düşüş gözlenmiştir. Resim arama motorlarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Emirzade, E., & Bitirim, Y. (2008). Resim Arama Motorlarının Sorgu Sözcük Sayısına Göre Performans Değerlendirmeleri. Bilgi Dünyası, 9(1), 126-139. https://doi.org/10.15612/BD.2008.330

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler