Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma

Yazarlar

  • Esra Nergis Güven Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Hakan Onur Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
  • Şeref Sağıroğlu Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2008.332

Anahtar Kelimeler:

Yapay sinir ağları, Metin gruplama, İçerik sınıflandırma, Web sayfası kategorizasyonu, Bilgi yönetimi

Özet

Internet’in hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması elektronik ortamda iş ve işlemleri hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Elektronik ortamlarda depolanan, taşınan ve işlenen bilgilerin boyutunun her geçen gün artması ise bilgiye erişim ile ilgili birçok problemi de beraberinde getirmiştir. Kullanıcıların elektronik ortamda sunulan bilgilere erişmelerindeki hız ve doğruluk gereksinimi nedeniyle, bu ortamlarda tutulan bilgileri sınıflandırma ve kategorilere ayırma yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sayıları milyonun üzerinde olan arama motorlarının, kullanıcıların doğru bilgilere kısa sürede ulaşmasını sağlaması için her geçen gün yeni yaklaşımlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, web sayfalarının belirlenen konulara göre sınıflandırılabilmesi için, Çok Katmanlı (MLP) yapay sinir ağı modeli kullanılmıştır. Özellik vektörü içeriğinin seçimi, yapay sinir ağının eğitilmesi ve son olarak web sayfalarının doğru kategorize edilmesi için bir yazılım geliştirilmiştir. Bu zeki yaklaşımın, elektronik ortamlarda bilgilerin kolaylıkla ve yüksek doğrulukla sınıflandırılması, web ortamlarında doğru içeriğe ulaşılması ve birçok güvenlik açığının giderilmesine katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2008-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Güven, E. N., Onur, H., & Sağıroğlu, Şeref. (2008). Yapay Sinir Ağları ile Web İçeriklerini Sınıflandırma. Bilgi Dünyası, 9(1), 158-178. https://doi.org/10.15612/BD.2008.332

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri