İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri

Yazarlar

  • Mohammad Hossein Biglu Humboldt Universität zu Berlin Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.343

Anahtar Kelimeler:

Bibliyometri, Etki faktörü, Kendine atıflar, JCR, İran, Türkiye

Özet

Bu makale, iki komşu ülke, İran ve Türkiye tarafından 5 yıl (2000-2005) içinde üretilen yayınlardan JCR’de dizinlenen dergilerdeki kendine atıfları ve etki faktöründeki eğilimleri incelemektedir. Bütün veriler JCR-Science Edition (2000-2005)’den alınmıştır. Çalışma, Türk dergilerinin İran dergilerinden iki kat fazla miktarda JCR’ye girdiğini göstermektedir. 2005 yılında JCR’de yer alan toplam 6.088 dergiden yalnızca üçer (%0,05) dergi İran’da ve Türkiye’de yayınlanmaktadır. JCR’deki 6.088 dergide bulunan 847.114 makaleden, 159’u (%0,02) İran, 352’si (%0,04) Türkiye adreslidir. Aynı dönemdeki 2.353.992 atıfın, 214’ü (%0,001) İran, 911’i (%0,004) Türk dergilerinde görülmektedir.

İran dergilerinde kendine atıf eğiliminin dramatik biçimde artarak, 2000’de %8 olan kendine atıf oranının 2005 yılında %18’e yükseldiği; Türk dergilerinde ise 2002 yılında %22 olan oranın 2005’de %15’e düştüğü görülmektedir. Türk dergilerinin etki faktörleri, İran dergilerinden daha hızlı bir gelişme göstermiştir. Türk dergileri 2000’de 0,49 etki faktörüyle, İran dergilerinin altında yer alırken, 2005’de bu oran 0,14 kadar artarak, İran dergilerinin etki faktöründen daha yükseğe çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Biglu, M. H. (2007). İran ve Türkiye Dergilerinde Kendine Atıf Yapma Eğilimleri. Bilgi Dünyası, 8(2), 297-309. https://doi.org/10.15612/BD.2007.343

Sayı

Bölüm

Görüşler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri