Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları

Yazarlar

  • Mehmet Toplu Gazi Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.356

Anahtar Kelimeler:

Kütüphaneciler, Kütüphaneler, Bilgi merkezleri, Rehberler-Türkiye, Türk kütüphaneciliği

Özet

Kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimi, bir bilim ve/veya meslek dalının tanımlanmasında, gelişim koşullarının saptanmasında en önemli araçların başında gelmektedir. Bilginin yayımından erişimine kadar geçen sürecin her aşamasında yetkili ve sorumlu olan kütüphaneciler, aynı zamanda kendi kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine erişmeye olanak sağlayacak araç ve ortamları yaratmakla yükümlüdürler.

Türkiye’de bilginin erişiminde karşılaşılan birçok temel sorunun kütüphanecilik alanında da yaşandığı gözlenmektedir. Kütüphaneciler, kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikiminin erişimine olanak sağlayacak araç ve ortamları etkin bir biçimde yaratabilmiş değildir. 2006 yılında bu sorunlara çözüm üretebilmek amacıyla Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) öncülüğünde bir proje başlatılmıştır. Bu proje ile, Türkiye’deki kütüphanecilik alanıyla ilgili kişisel, kurumsal ve entelektüel bilgi birikimine elektronik ortamda erişim hedeflenmiş ve bu amaçla 2006 yılında “Türkiye’de Kütüphanecilikte Kim Kimdir” adlı proje elektronik ortamda uygulamaya konulmuştur. 2007 yılından itibaren “Türkiye Bilgi Merkezleri Rehberi” yine elektronik ortamda hazırlanmaya başlanmıştır. Projenin üçüncü aşamasında; kütüphanecilik alanında üretilmiş olan raporlar, bildiriler, vb. elektronik ortamda erişilebilir hale getirilmeye çalışılacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Toplu, M. (2007). Türk Kütüphaneciliğinin Kişisel, Kurumsal ve Entelektüel Bilgi Birikimini Derleme Çalışmaları ve Elektronik Erişim Olanakları. Bilgi Dünyası, 8(1), 76-98. https://doi.org/10.15612/BD.2007.356

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler