Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları

Yazarlar

  • Güssün Güneş Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kütüphanesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2007.360

Anahtar Kelimeler:

Tıp kütüphaneciliği, Kütüphanecilik dernekleri-ÜNAK, Çalışma Grupları

Özet

Tıp kütüphaneleri tıbbî bilginin sınıflandırılması, saklanması ve kullanıma sunulması açısından önemli işlevler yüklenmiştir. Tıp kütüphanelerinin 1850’den bu yana sürekli gelişme halinde oldukları gözlenmektedir. Bu makale, modern tıp kütüphaneleri arasındaki dernekleşme boyutunu incelemektedir ve Türkiye’de kurulmuş olan tıp ve sağlık bilimleri kütüphane derneklerine de değinmektedir. Aynı bağlamda, ÜNAK Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışma Grubu’nun yaptığı çalışmalar da anlatılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2007-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Güneş, G. (2007). Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları. Bilgi Dünyası, 8(1), 155-166. https://doi.org/10.15612/BD.2007.360

Sayı

Bölüm

Görüşler