İnternet ve Telif Hakları

Yazarlar

  • Ramazan Acun Hacettepe Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.388

Anahtar Kelimeler:

İnternet, Telif Hakları, Telif Hakları Koruması

Özet

İnternet, iletişim, bilgiye erişim ve yayımında sağladığı avantajlar do­layısıyla, bütün dünyada olağanüstü bir hızda yaygınlaşmakta ve bütün diğer iletişim, basım ve dağıtım teknolojilerini bünyesinde bütünleştiren geleceğin medyası olma yönünde bir gelişme göstermektedir. İnternet, telif haklarının korunması gibi son derece önemli bir problemi de be­raberinde getirmiştir. Kolay çoğaltma ve dağıtım, teknik bakımdan eser türlerinin eşitliği, bilgisayar oyunları ve sanal gerçeklik uygulama/arı gibi tamamen yeni eser türleri, etkileşimlilik ve değişkenlik, ve doğrusal ol­mama gibi özellikler İnternet'i telif hukuku açısından problematik hale ge­tirmektedir. O kadar ki, ABD'li bir grup entelektüel, basım teknolojisinden kaynaklanan telif hakları rejimlerinin lnternet çağında tamamen geçersiz hale geldiğini ileri sürmüşlerdir. Çoğunlukta olan grup ise, bazı yeni dü­zenlemeler yapmak kaydıyla, telif hakları rejimlerinin İnternet çağında da geçerliğini koruduğuna inanmaktadır. Nitekim, gelişmiş ülkelerde bu yönde yeni düzenlemeler yapılmış veya yapılmaktadır.

İnternet çağında telif hakları konusu Türkiye'de hemen hemen hiç gündeme gelmemiştir. Ancak, konu Türkiye'de bilim ve kültür hayatına çok istenilen yaratıcılığın kazandırılmasıyla doğrudan ilgilidir. Bu yazının amacı, bu konuda Türkiye şartlarında yapılabilecek bazı düzenlemelerle ilgili öneriler getirerek bu alanda bir tartışma başlatmaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Acun, R. (2000). İnternet ve Telif Hakları. Bilgi Dünyası, 1(1), 5-25. https://doi.org/10.15612/BD.2000.388

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri