Nijerya’da Disleksili Öğrencilere Yönelik Eşitlikçi Okul Kütüphanesi Hizmetleri

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2017.620

Anahtar Kelimeler:

Disleksi, okul kütüphaneleri, engellilik, Nijerya, bilgi kaynakları, Nijerya Okul Kütüphanesi Derneği

Özet

Bu çalışma Nijerya’daki okul kütüphanelerinin disleksili öğrencilere doğru bilgi kaynaklarını sunmaları için nasıl yöntemler izlemesi gerektiğini incelemektedir. Disleksi zihinsel bir engeldir ve disleksi olan bireyler okumada, anlamada zorlanırlar, harfleri ayırt edemezler. Makalede disleksinin ne olduğu, nedenleri ve belirtileri açıklanmıştır. Aynı zamanda disleksi olanların kütüphaneyi etkili kullanmalarının önündeki engellerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, disleksili bireyin bir kütüphanede en üst düzeyde memnuniyete ulaşması için kullanabileceği bilgi kaynakları incelenmiştir. Bu bilgi kaynakları sesli kitap, müzik ve piktogram (resimli sözlük/kitap) gibi medya kaynaklarını içermektedir. Çalışmada okul kütüphanelerinin kurulması ve iyi donanımlı olması konusunda paydaşların rolleri de tartışılmıştır. Makale engelli öğrencilerin, özellikle de disleksili olanların bilgi dünyasının dışında kalmaması için herkesin görev başında olması gerektiği ile sonuçlanmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-05-06

Nasıl Atıf Yapılır

Adebayo, O., Zubair, O., & Ogunsola, Y. (2018). Nijerya’da Disleksili Öğrencilere Yönelik Eşitlikçi Okul Kütüphanesi Hizmetleri. Bilgi Dünyası, 19(1), 69-84. https://doi.org/10.15612/BD.2017.620

Sayı

Bölüm

Görüşler