Üniversite Kütüphanelerinin Geleceği

Yazarlar

  • Ahmet Çelik Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.390

Anahtar Kelimeler:

Üniversite kütüphaneleri, üniversite kütüphanelerinde değişim, üniversite kütüphanelerinde son gelişmeler

Özet

Üniversite kütüphanesinin geleceği doğrudan üniversitenin ge­leceğine bağlıdır. Çeşitli düşünürler, günümüz üniversitesinin karşılaştığı sorunların üstesinden gelebilmesi için değişmek zorunda olduğunu ileri sürmektedirler. Çağdaş bilgi teknolojisi değişim için çeşitli fırsatlar sun­maktadır. Üniversitenin yapısında daha şimdiden görülen bazı değişimler, bu kurumların bünyesinde yer alan kütüphaneleri de etkilemektedir. Bu yazıda, geleneksel kütüphane hizmetlerini büyük ölçüde değiştirmesi beklenen bu gelişmelerin bina, bütçe, derme, personel, kullanıcı gibi alan­larda ne tür değişikliklere yol açacağı kısaca tartışılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, A. (2000). Üniversite Kütüphanelerinin Geleceği. Bilgi Dünyası, 1(1), 42-55. https://doi.org/10.15612/BD.2000.390

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri