Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler

Yazarlar

  • Yaşar Tonta Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2000.393

Anahtar Kelimeler:

Elektronik yayıncılık

Özet

Elektronik yayıncılık 'belgelerin' elektronik ortamlar ve/ya da ağlar aracılığıyla dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi olarak tanımlanabilir. Elektronik posta 1960'ların ilk yarısında üniversitelerde kul­lanılmaya başlanmasına karşın, bilimsel iletişimde elektronik yayıncılığın kullanılması nispeten yeni bir gelişmedir. Bazı araştırmacılar çeşitli nedenlerle e-yayıncılığı ciddi bilimsel araştırma sonuçlarının yayımlanması için uygun bir ortam olarak görmemektedirler. Öte yandan yayıncılar da elektronik yayıncılıktaki ekonomik modeller tam olarak oluşmadan riske girerek pazarlarını sadece belirli bir teknolojiye sahip okuyucularla sınırlamak istememektedirler. Bunun yanı sıra elektronik yayıncılık ala­nındaki entellektüel mülkiyet hakları, arşivleme vb. gibi daha birçok sorun araştırmacılar, yayıncılar ve kütüphaneciler arasında yoğun tartışmalar yaratmaktadır. Bu makalede elektronik yayıncılıkla ilgili genel sorunlara kısaca değinilmekte, bu alandaki teknolojik, ekonomik ve arşivsel gelişmeler ile söz konusu gelişmelerin bilgi hizmetleri üzerindeki olası etkileri tartışılmaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2000-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Tonta, Y. (2000). Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1(1), 89-132. https://doi.org/10.15612/BD.2000.393

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler