Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma

Yazarlar

  • Özgür Uçkan Bilgi Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.395

Anahtar Kelimeler:

Bilgi politikası, Bilgi ekonomisi, Bilgi toplumu, Verimlilik, İstihdam, Büyüme, Gelişme-Türkiye

Özet

Bilgi ekonomisi küresel ekonominin temel dinamiği haline geldi. Verimliliği artırmak, nitelikli istihdam yaratmak, istikrarlı büyüme sağlamak, ulusal rekabet avantajı elde etmek ve kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaktan ve bilgi ekonomisini yerleştirmekten geçiyor. Bunun için de köklü bir ulusal bilgi politikası geliştirmek gerekiyor. Türkiye bir süredir hayati bir yol ayrımında bulunuyor. Merkeziyetçi yöne­tim mirasına saplanmanın bizi soktuğu yönetsel çıkmazda, küresel para­digma dönüşümünü atlamak ve bilgi dolaşımından dışlanmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınma ivmesi yaratması, ekonomi, siyaset, sosyal mekanizmalar ve kültürü entegre eden, bilgi ekonomisine ve bilgi toplumuna geçişi hedefleyen ulusal poli­tikalar geliştirilmesine bağlıdır. Bu politikaların eksenini ise “ulusal bilgi politikası”nın geliştirilmesioluşturmaktadır. Bunun için, sosyo-ekonomik hayatın örgütlü kesimlerinin ve siyasi iktidarın, bu politikaların üretileceği bir yönetişim platformu yaratıp ulusal iradeyi harekete geçirmesi gerek­mektedir. Ulusal fayda, bilgiyi üretmek, işlemek, paylaşmak ve yönetmek­ten, yani küresel oyuncu olmaktan geçer. Bu bir “ulusal seferberlik” konusudur. Rekabet avantajı yaratarak küresel ekonomiden optimal faydayı sağlayacak, dengeli büyümeyi ve kalkınmayı sürdürülebilir kılacak politika ve eylem planlarını üzerinde temellendireceğimiz bir “ulusal bilgi politikası”na ihtiyacımız var.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Uçkan, Özgür. (2006). Bilgi Politikası ve Bilgi Ekonomisi: Verimlilik, İstihdam, Büyüme ve Kalkınma. Bilgi Dünyası, 7(1), 23-48. https://doi.org/10.15612/BD.2006.395

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler