İstatistik Bilgi Sistemleri ve SESRTCIC Örneği

Yazarlar

  • Aslı Güveli İstatistik ve Enformasyon Dairesi Baflkan Yard›mc›s›

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.396

Anahtar Kelimeler:

İstatistik, Bilgi sistemleri, İstatistik bilgi sistemleri, Birleşmiş Milletler rehberi, SESRTCIC

Özet

Bu çalışma, ulusal ve uluslararası istatistik ofislerinde İstatistik Bilgi Sistemleri (İBS) kurulmasından elde edilebilecek faydaları ortaya koymak­tadır. Bu açıdan kurumsal örnek olarak da İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)'ye bağlı bulunan “İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi"nde (Ankara Merkez/ SESRTCIC'de) yürütülen istatistik çalışmaları ele alınmıştır. Önce, standardların ve hedef­lerin belirlenmesi bakımından, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu ve Avrupa Ekonomik Komisyonu için hazırlanmış bulunan rapor özetlenmiştir. Daha sonra ise, Ankara Merkez/SESRTCIC ele alınmış, bu alandaki temel hedefleri tanıtılmış ve Merkez bünyesinde geliştirilmiş bulunan İBS anlatılarak, yapısına ilişkin bir değerlendirme ortaya konulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Güveli, A. (2006). İstatistik Bilgi Sistemleri ve SESRTCIC Örneği. Bilgi Dünyası, 7(1), 49-62. https://doi.org/10.15612/BD.2006.396

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri