Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2018.643

Anahtar Kelimeler:

Lisansüstü eğitim, yayımcılık faaliyeti, doktora, tez, kütüphane ve enformasyon bilimi, Ukrayna

Özet

Ukrayna kütüphane ve enformasyon bilimi/çalışmaları, kütüphane personelinin kaliteli eğitimini engelleyen birçok problemi tespit etmiştir. Ukrayna’da eğitimin ve bilimin reform sürecinde, kütüphanecilik bilimindeki araştırmalar da dâhil olmak üzere Ukraynalı bilim insanlarınca yapılacak olan araştırmaların ve sunumlarının kalitesinin geliştirilmesi için bir dizi yasal girişimlerde bulunulmuştur. Özellikle, Ukrayna’da bir doktora derecesi alabilmek için doktor adayının yabancı bir dergide makale yayımlaması gerekmektedir ki bu, hükümetin girişimlerini destekleyenlerce dünyada Ukraynalı bilim insanlarının bilimsel başarılarının sunulması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada, Ukrayna kütüphanecilik bilimindeki (2015- 2017) doktora öğrencilerinin yayın faaliyetlerinin incelenmesinin sonuçları sunulmaktadır. Ukrayna kökenli olmayan dergilerdeki makalelerin bilgileri açık erişimi bulanan tezlerin özet kısmından alınmıştır. Makalelerin yayımlandığı bu dergiler hakem değerlendirme sürecindeki bilgiler kapsamında menşei ülke, yayın dilleri, öz (abstrakt) ve atıf veri tabanlarında dizinlenme ve “yanıltıcı metrikler” bakımından analiz edilmiştir. Sonuçlar, kütüphane ve enformasyon alanındaki Ukraynalı doktora öğrencilerinin makalelerini kısıtlı okuyucusu olan başlıca Ukrayna dergilerinde ve Ukrayna’ya sınır olan ülkelerin dergilerinde yayımladıklarını göstermektedir. Bazı dergilerde dikkat çeken şüpheli editörlük politikaları bulunmaktadır. Bu araştırmada, bunların nedenleri tartışılmakla birlikte istenmeyen uygulamaların önüne geçilebilmesi için bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2018-06-28

Nasıl Atıf Yapılır

Nazarovets, S., & Nazarovets, M. (2018). Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi. Bilgi Dünyası, 19(1), 85-104. https://doi.org/10.15612/BD.2018.643

Sayı

Bölüm

Görüşler