Halk Kütüphanelerinde Koleksiyon Seçimi

Yazarlar

  • Dilek Köprülü Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.15612/BD.2006.400

Anahtar Kelimeler:

Halk kütüphaneleri-seçim, Koleksiyon geliştirme- seçim

Özet

Makalede koleksiyon geliştirmenin önemli bir işlemi olan seçimine halk kütüphanelerinde nasıl yapılması gerektiği ele alınmakta, halk kütüphane­si koleksiyonlarının özellikleri, kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi, seçim ve politikalarının nasıl olması gerektiği ile seçim ölçütleri anlatılmak­tadır. Ayrıca, seçim işleminin meslekten kütüphaneciler tarafından yapılması gerektiği vurgulanarak, seçimde kütüphanecilerin önem verme­si gerekli noktalar üzerinde durulmaktadır. Bunların yanı sıra, Türkiye'deki halk kütüphanelerinde koleksiyon seçim işleminin nasıl yapıldığı anlatılarak bu konuda nelerin gerçekleştirilmesinin çağdaş kütüphanecilik açısından önemli olduğu belirtilmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

Yayınlanmış

2006-04-30

Nasıl Atıf Yapılır

Köprülü, D. (2006). Halk Kütüphanelerinde Koleksiyon Seçimi. Bilgi Dünyası, 7(1), 77-88. https://doi.org/10.15612/BD.2006.400

Sayı

Bölüm

Hakemli Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri